top of page

Mir brauchen dech! We need you!


Am Servie an onser Buvette, an der Organisatioun vun Evenementer oder als neien Comités-Member...all Hëllef as Wëllkomm!


As service craft behind the bar, as member of the organisation staff or as new member of the board...every help is Welcome!


register@sparta.lu


67 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page